O nama

PETOŠEVIĆ je grupacija firmi koje se bave zaštitom prava intelektualne svojine i srodnim uslugama u širem regionu istočne Evrope. Područje poslovanja obuhvata države Evropske unije, države na Balkanu koje nisu članice EU, Ukrajinu, Gruziju i zemlje članice Zajednice nezavisnih država (CIS), dok se uprava firme i matično preduzeće u čijem je vlasništvu PETOŠEVIĆ nalazi u Luksemburgu.

Naša kompanija pruža kompletnu uslugu iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine u više od 30 jurisdikcija. Naš tim, koji se se sastoji od preko 130 zaposlenih, broji više od 50 pravnika i preko 30 IP agenata u 16 kancelarija u Albaniji, Azerbejžanu, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kazahstanu, Luksemburgu, Mađarskoj, Rumuniji, Severnoj Makedoniji, Srbiji, Sloveniji, Ukrajini i Uzbekistanu. Takođe poslujemo direktno ili preko saradnika Češkoj, Estoniji, Gruziji, Jermeniji, Kirgistanu, na Kosovu (UNSCR 1244), u Letoniji, Litvaniji, Moldaviji, Poljskoj, Slovačkoj, Tadžikistanu i Turkmenistanu. PETOŠEVIĆ ima ekskluzivnog predstavnika u Briselu.

Naši advokati, pravnici i saradnici su uvek među najzapaženijim lokalnim ekspertima za intelektualnu svojinu i rade uz podršku iskusnog višejezičnog tima, pomoćnog, pravnog i administrativnog osoblja. Posebno se ističu po brzom i pouzdanom pružanju usluga klijentima, na lako razumljiv način, uvek na jezicima bliskim klijentima.

Tokom poslednjih 30 godina, sa pojavom niza novih država u istočnoj Evropi, postalo je jasno da je kvalitet profesionalnih usluga u oblasti zaštite prava intelektualne svojine u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji, uopšteno govoreći, ispod nivoa razvijenih demokratija. Većina lokalnih firmi bavi se poslovima koji se baziraju samo na podnošenju prijava za zaštitu prava intelektualne svojine, i fokusirana je na administrativne procedure koje se uglavnom odnose na patente i prevode patentnih prijava. Na ovim prostorima nema dovoljno firmi koje imaju iskustva u sudskom i vansudskom ostvarivanju prava intelektualne svojine i pružanju kompleksnih pravnih saveta stranim nosiocima prava, najčešće na engleskom jeziku. Velike zapadne firme iz ove oblasti, koje su izgrađene na dugogodišnjoj praksi i precedentnom pravu, manje-više su uspešno ušle na najveća i najunosnija tržišta istočne Evrope, delimično pokrivajući velike regione (Balkan, ZND), ali su manje zemlje ostale bez adekvatne usluge iz oblasti intelektualne svojine.

Mi u PETOŠEVIĆ grupaciji smatramo da je spajanje dobro ustanovljenih praksi sa zapada i najboljih lokalnih praksi novih istočnoevropskih demokratija najbolji način da se pokriju postojeće praznine u ovoj oblasti.

Pružanje usluga zaštite prava intelektualne svojine u našem regionu klijentima iz zapadne Evrope, Sjedinjenih Država i drugih razvijenih zemalja, omogućilo nam je da zaposlimo kako profesionalce koji su se školovali i radili na Zapadu, tako i najbolje lokalne talente. Naši kadrovi školovani na Zapadu konstantno obučavaju ostale zaposlene o uvođenju zapadnih standarda na manje razvijena tržišta.

Ljudi koji čine naš tim su osnova uspeha PETOŠEVIĆ grupacije. Tokom prethodne tri decenije otvorili smo mnogobrojna radna mesta i pomogli mladim ljudima da razviju svoje karijere u ovoj oblasti u nekim od najsiromašnijih regiona u Evropi. Kao poslodavac nudimo jednake šanse svima i podržavamo usavršavanje svojih zaposlenih u inostranstvu.

Razmena znanja je princip od najveće važnosti za našu grupaciju. Bez poštovanja tog principa ne bismo mogli da ponudimo jednak kvalitet usluga u toliko zemalja. Sebe smatramo jednim timom ljudi koji pokriva preko 30 zemalja, a ne grupom od 16 posebnih, povezanih kancelarija u 16 jurisdikcija.

Rezultat po svaku cenu nije princip kojim se vodimo. Mi nudimo kompletnu pravnu analizu, procenjujemo mogućnost uspeha i ostajemo realistični u zavisnosti od okolnosti u državi ili regionu gde se naš savet traži. Pružamo inovativna i kreativna rešenja i istražujemo pravne okvire do maksimuma. Takođe, imamo veoma strogu politiku protiv korupcije i svi zaposleni u PETOŠEVIĆ grupaciji obavezni su da potpišu odgovarajuću izjavu.

Danas smo poznati kao regionalna firma koja pruža usluge raznovrsnim kategorijama klijenata, od pojedinaca do vodećih svetskih korporacija, od kojih većina sa nama posluje direktno. Najveći broj naših klijenata traži usluge na regionalnom nivou, u nekoliko slučajeva i u više od 30 zemalja u kojima poslujemo. Pored toga, PETOŠEVIĆ grupacija izgradila je reputaciju evropske firme koja uspešno podnosi prijave i vodi druge postupke sticanja prava na žig i dizajn i pred Zavodom Evropske unije za intelektualnu svojinu (EUIPO) kao i prava na evropski patent pred Evropskim zavodom za patente (EPO) po konkurentnim cenama. Ove usluge se pre svega pružaju našim klijentima iz istočne Evrope na njihovim lokalnim jezicima, ali i klijentima iz drugih delova sveta. Za nekoliko korporativnih klijenata koordiniramo portfolije prava intelektualne svojine u celom svetu.

Reference su dostupne na zahtev